Služby

Služby školám

Přední stranu obálky žákovských knížek i studijních průkazů už tradičně nabízíme k individuálnímu potisku podle přání zákazníka, a to už při objednávce 50 ks. Na přední stranu obálky obvykle tiskneme znak a název školy. Při objednávce nad 100 ks už škola může požadovat individuální řešení obou vnějších stran obálky. Na zadní stranu pak lze natisknout informace o škole, informace obce či města nebo poděkování sponzorům školy.

Služby obcím a městům

Studijní průkazy a žákovské knížky opakovaně berou do rukou žáci i studenti, učitelé i rodiče. Vše, co je natištěno na obálce, se trvale fixuje do paměti. Některé školy, ale i radnice, se na nás obrátily s dotazem, zda by bylo možné na zadní stranu obálky natisknout informace o městě či obci. Provedený průzkum prokázal zájem o vytištění některých okruhů informací:

Žákovská knížka a studijní průkaz tak mohou pomoci vytvářet vztah k prostředí, k historii i současnému dění.

Nabídněte zadní stranu obálky radnici či sponzorům školy!