Jak ušetřit peníze

Na zadní stranu obálky žákovských knížek či studijních průkazů lze vytisknout např. poděkování sponzorům, kteří škole tyto výrobky uhradí nebo jí pomohou s vyřešením jiného problému. Tato forma protislužby má vysokou hodnotu a přináší zpravidla více než pouhou úhradu nákladů.

Nabídněte zadní stranu obálky sponzorům!