Jak nakupovat

Náš obchod je vytvořen tak, aby byla objednávka snadná pro zákazníka.

  1. Nejprve je samozřejmě nutné nalézt zboží, o které máte zájem. K tomuto cíli lze dospět dvěma způsoby. Prvním způsobem je procházení skupin zboží (záložka "Skupiny"). Výběrem konkrétní skupiny se dostanete k požadovanému výrobku. Pro snadnější orientaci a navigaci je v detailních informacích u každého výrobku umístěna informace ve které skupině výrobků se výrobek nachází. Druhým způsobem jak hledat a najít zboží je použití vyhledávače v záložce "Zboží". Postupným zadáváním části názvu nebo popisu zboží je automaticky zužován výsledný výběr výrobků.
  2. Pokud chcete vložit zboží do nákupního košíku, zadejte počet kusů zboží (předvyplněna je hodnota 1 kus) a klikněte na tlačítko "ks do košíku".
  3. Pokud jste vybrali veškeré požadované zboží a přesunuli jste ho do nákupního košíku, klikněte na záložku "Košík/pokladna". Objeví se přehled Vámi vybraného zboží. Zde je možné vyjmout určité zboží z košíku (volba "odebrat" na řádku příslušného zboží) nebo kompletně vyprázdnit obsah celého košíku (volba "vyprázdnit košík" v záhlaví souhrnné tabulky). V sekci "Kontaktní údaje" zadejte prosím požadované informace. Při další návštěvě obchodu se dříve zadané informace automaticky předvyplní do formuláře (tato funkce vyžaduje nemazání cookies prohlížeče).
  4. Pozorně zkontrolujte veškeré údaje v objednávce. Pokud chcete uskutečnit objednávku, provdeďte objednávku pomocí tlačítka "Souhlasím s pravidly obchodu a závazně potvrzuji objednávku". Spolu s objednáním zboží tedy potvrzujete fakt, že souhlasíte s pravidly obchdu. Tím je objednávka dokončena a zboží závazně objednáno.
  5. Jestliže byla objednávka úspěšně odeslána, zobrazí se Vám hlášení o odeslání objednávky a rekapitulace položek objednávky.

Pravidla obchodu

  1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
  2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
  3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
  4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).